تفنگ پدری (سروده ای زیبا از زهرا رهنورد)

 

گرگها خوب بدانند، در این ایل غریب / گر پدر مرد، تفنگ پدری هسـت هنوز .../... گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند / توی گهواره چوبی پسری هست هنوز ... / ... آب اگر نیست نترسید، که در قافله مان / دل دریایی و چشمان تری هست هنوز

/ 0 نظر / 31 بازدید