۴۰ گرافیتی جالب و نوآورانه

 

گرافیتی یا هنر نقاشی دیواری یا دیوار نویسی ، فرمی از هنر است که محدودیتی و مرزبندی ندارد و شورشی برعلیه کارهای هنری متداول است . گرافیتی قدمتی به تاریخ بشر دارد ،هنر گرافیتی مدرن هم معمولا محتوی پیامی است که الزاما با نرم های جامعه ممکن است هماهنگ نباشد،  برای مشاهد طرحها اینجاکلیک کنید.

/ 0 نظر / 16 بازدید